נכות כללית

מהי נכות כללית?

קצבת נכות כללית היא קצבה חודשית המשולמת למי שליקוי גופני, שכלי או נפשי פוגע ביכולתו להשתכר למחייתו או לתפקד ב– 60% לפחות, ובמשק הבית (לאשה עקרת בית), ב-50% לפחות.

כדי לקבוע את דרגת אי כושר ההשתכרות יש להגיש תביעה להכרה בנכות, ובהתאמה יש לעבור ועדה רפואית שתקבע מהם אחוזי הנכות הרפואית שנותרה לנפגע.

מי אם כן זכאי לקצבת נכות כללית?

  • מבוטח/ת תושב ישראל מגיל 18 ועד גיל הפרישהשעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי מתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים:
  1. אין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד או שכושרו להשתכר צומצם עקב הליקוי ב–60% או יותר ועקרת בית כ– 50% כאמור לעיל.
  2. אין לו הכנסה בפועל מעבודה או ממשלח יד.
  3. הכנסתו מעבודה אינה עולה על 60% מהשכר הממוצע (4,984 שח החל מיום 01.01.2012) – למי שזכאי לקצבה לתקופה ממושכת או שיש לו ליקוי חמור (נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 70% ומעלה, או 40% לפחות לפי סעיף 33 ו/או 91, או שהוא היה זכאי לקצבת נכות 60 חודשים בתקופה שבין יום 01.08.2002 ליום 31.07.2009).
  4. הכנסתו מעבודה או ממשלח יד אינה עולה על 45% מהשכר הממוצע (3,879 שח החל מיום 01.01.2012) – למי שזכאי לקצבה לתקופה שאינה ממושכת ואין לו ליקוי חמור כפי שפורט בסעיף הקודם.

במקרים הבאים עקרת בית תיחשב כעובדת וייבדק כושרה להשתכר:

  1. היא עבדה כשכירה או כעצמאית 12 חודשים רצופים או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו להגשת התביעה (או שקדמו להפסקת העבודהלמי שהפסיקה לעבוד לאחר הגשת התביעה).
  2. היא חיה בנפרד מבן זוגה ולא גרה עמו ב-24 החודשים שקדמו להגשת התביעה או לאחריה.

 **למשרד שלנו נסיון רב בסיוע בהגשת תביעות לנכות כללית, הן בתביעות לביטוח הלאומי והן בייצוג והכנה לקראת הוועדה הרפואית.

אנו עומדים לרשותכם בטל’: 08-6526525 והנכם מוזמנים ליצור עימנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני, ללא כל התחייבות מצידכם.
רועי אסור | משרד עורכי דין
Logo